Το πρόγραμμα των δωρεάν «Κοινωνικών φροντιστηρίων» στο Δήμο Κορινθίων,υλοποιήθηκε για πρώτη φορά τη σχολική περίοδο 2011-1012, ..

στηριζόμενο  στην προσφορά των ιδιοκτητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
και συνταξιούχων καθηγητών μέσης εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθηθούν παιδιά  οικογενειών του ευρύτερου Δήμου Κορινθίων με οικονομικά και κοινωνικά  προβλήματα, τα οποία  έχουν θέληση για μόρφωση και πρόοδο.

Την τρέχουσα σχολική περίοδο 2017-2018, στηρίζεται στη συμβολή ευαισθητοποιημένων  συμπολιτών – συνταξιούχων  εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης  διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και άνεργων πτυχιούχων καθηγητών ,  οι οποίοι αφιλοκερδώς  και με μεγάλη θυσία δέχονται  να  στηρίξουν τα  παιδιά των ανωτέρω  οικογενειών με δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα , απογευματινές ώρες εκτός  εκπαιδευτικού προγράμματος, διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση και συμμετοχή τους στην παιδεία. 

Τα κοινωνικά φροντιστήρια αφορούν  τις οικογένειες που τα παιδιά τους φοιτούν στις τρείς τάξεις του Γυμνασίου ( Α΄, Β΄, Γ΄ )   στα κύρια μαθήματα όπως  μαθηματικά, φυσική , χημεία και  φιλολογικά  και στις τρείς (3) τάξεις του Λυκείου  ( Α΄, Β΄, Γ΄) με τμήματα για όλες τις κατευθύνσεις και για όλα τα μαθήματα.

Από την  αρχή της σχολικής χρονιάς φοιτούν  πάνω από 200 μαθητές  Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα .
Αξίζει να σημειωθεί ότι  το ενδιαφέρον των παιδιών, στις δύσκολες αυτές συγκυρίες που βιώνει η πατρίδα μας, συνεχώς αυξάνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν και να καταθέτουν τις σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο των Κοινωνικών Φροντιστηρίων που λειτουργεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου (έναντι Δικαστικού Μεγάρου).

Ο χώρος διεξαγωγής των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων
είναι το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου από 4.30 – 9.00 μ.μ.

 Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς μαζί με την αίτηση είναι :

α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

β) Φ/πία Εκκαθαριστικών  Σημειωμάτων  των δύο (2) τελευταίων ετών.

γ) Φ/πία κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για κάθε γονέα που δεν εργάζεται.

δ) Γνωμάτευση ιατρού σε περίπτωση σοβαρού  προβλήματος  υγείας.