Αυτή τη περίοδο το ΚΕΚ υλοποιεί τα επιδοτούμενα προγράμματα voucher ηλικίας από 29 έως 64 ετών, στα οποία έχει ολοκληρωθεί η θεωρητική κατάρτιση και είναι σε εξέλιξη η πρακτική άσκηση…

Εμείς επικεντρωθήκαμε στις ειδικότητες που η τοπική αγορά εργασίας ζητάει, όπως οι Προωθητές πωλήσεων λιανικού εμπορίου και τα Στελέχη Διαχείρισης Αποθηκών. Τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν επιπλέον 2 προγράμματα με τους επιλαχόντες.

Επίσης ανακοινώθηκαν οι ωφελούμενοι της κατάρτισης της κοινωφελής εργασίας, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν σε θέματα βασικών δεξιοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το πλεονέκτημα του ΚΕΚ είναι η προγενέστερη εμπειρία μας στην πρώτη δράση της Κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Κορινθίων στην οποία επιμορφώθηκαν 40 ωφελούμενοι που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για κατάρτιση και πιστοποιήθηκαν όλοι.

Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αναπτύξουν  γνώσεις και δεξιότητες σε βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και να λάβουν τη πιστοποίηση από την ACTA (τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης),η οποία αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις τους στο ΚΕΚ από τις 14/9/2017 έως τις 28/9/2017.

Το πρόγραμμα προσφέρει κατάρτιση και πιστοποίηση και το ΚΕΚ επιπλέον :

Δίνει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εξ αποστάσεως, το οποίο σημαίνει ότι θα γίνουν λιγότερα μαθήματα και περισσότερη δουλειά από το σπίτι και επιπλέον να υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός του εκπαιδευόμενου στο σπίτι. Ενώ στην κανονική εκπαίδευση η οποία θα είναι 120 ώρες όλη η δουλειά θα γίνεται στο ΚΕΚ και δε χρειάζεται διάβασμα στο σπίτι.

Επιπρόσθετες παροχές :

Κάλυψη μεταφορικών εξόδων.
Δωρεάν εξετάσεις για άλλο ένα συγγενικό ή φιλικό άτομο στις 3ς ενότητες που απαιτούνται από τον ΑΣΕΠ.
Υποστήριξη για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα.
Δημιουργία και συμπλήρωση βιογραφικού και προώθηση αυτού σε θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται στο ΚΕΚ από τοπικές επιχειρήσεις του Νομού Κορινθίας.
Και συμβουλευτική υποστήριξη όσον αφορά την εύρεση εργασίας.
Όσον αφορά εργαζόμενους θα υλοποιήσουμε, όπως κάθε χρόνο σεμινάριο τεχνικών ασφαλείας το οποίο απευθύνεται σε εργοδότες οι οποίοι θα αναλάβουν οι ίδιοι τις αρμοδιότητες τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους

Τέλος το ΚΕΚ σχεδιάζει να υλοποιήσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτών ενηλίκων, το οποίο θα προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΚ Ν. Κορινθίας , Κωστή Παλαμά 53, Κόρινθος και στο τηλέφωνο 274102234