Παρακαλούμε να προσέλθετε  στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ισθμίας στις  28
Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη ώρα 18:30
 για συζήτηση
, για τα παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης:…

1)     
Σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα
αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης πόρτα-πόρτα
2)     
Εξέταση αιτήματος Σταύρου
Νικολάου.
3)     
Εξέταση αιτήματος Συλλόγου
Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Ισθμίων, σχετικά με παραχώρηση ακινήτου για στέγαση
του Σωματείου.
4)     
Εξέταση αιτήματος Βενετσάνου
Όλγας, για επέκταση δικτύου φωτισμού.-

 

Ο
Πρόεδρος της Δημοτικής

Κοινότητας
Ισθμίας

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ