Ο ΔΟΚΟΠΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ