Με πολλά και γνωστά ονόματα επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι πετυχημένοι στον τομέα που δραστηριοποιούνται και αρκετοί εκ των οποίων είναι γνωστοί και για την κοινωνική τους δράση, πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιο του Δημήτρη Ραψωματιώτη για τις εκλογές του Επιμελητηρίου..
Ο συνδυασμός λοιπόν του Δημήτρη Ραψωματιώτη έχει διαμορφώσει μια δυναμική και φαίνεται
πως θα παιξει καθοριστικό ρόλο στις εκλογές του Δεκεμβρίου 
Με ένα ψηφοδέλτιο πλήρες,  υπερκομματικό και ανεξάρτητο ο Δ. Ραψωματιώτης έχει το όραμα και τους ανθρώπους να το υλοποιήσει

ΧΒ