Ο πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Ν. Κορινθίας Γεώργιος Παπαδημητρίου ενημερώνει όλα τα μέλη ότι η προθεσμία  για την Έκδοση δελτίων μετακίνησης τελειώνει 30 Νοεμβρίου 2017…

Η έκδοση νέων δελτίων και η ανανέωση θα γίνεται από τη Δ/νση Δημ.Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λασιθίου, ενώ η ανανέωση των Δελτίων θα γίνεται από τα ΚΕΠ του Νομού, έως και 30 Νοεμβρίου 2017.

Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για το έτος 2017 από όλες τις Περιφέρειες (εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης).
Στην εγκύκλιο καταγράφονται ποιοί είναι οι δικαιούχοι του Δελτίου Μετακίνησης, αλλά και τα εισοδηματικά κριτήρια. Οι δικαιούχοι έχουν δωρεάν μετακίνηση στα αστικά λεωφορεία του νομού και έκπτωση 50% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ.