Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28-11-2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:00 ..
στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

Εφαρμογή του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν. 4483/2017 στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κορινθίων των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλα
Έγκριση της αριθμ. 109/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017
Έγκριση της αριθμ. 110/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί αλλαγής σκοπού
έκτακτης επιχορήγησης  του Δήμου

Κατανομή ποσού για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (Δ’ κατανομή) και αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων
Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το γ΄ τρίμηνο έτους 2017
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Ολοκλήρωση Παιδικής Χαράς Τ.Δ. Σολωμού»
Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού»
Διάλυση σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Διαλογή στην πηγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Ονοματοδοσία ανώνυμων οδών στη περιοχή Μπαθαρίστρα –Δέλτα» Κορίνθου
Αίτημα παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στην πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου για πολιτιστικές –καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τις ημέρες των Χριστουγέννων.
Αποδοχή αιτημάτων Οργανώσεων Παραγωγών περί παραχώρησης νωπών προϊόντων (ροδάκινων, πορτοκαλιών κ.λ.π.) στο Δήμο Κορινθίων
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017
Αίτημα Ιατρικού Συλλόγου για συμμετοχή του Δήμου στο υπό σύσταση και λειτουργία δίκτυο πόλεων και επιστημονικών φορέων με την Επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ – ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ»
Συμμετοχή του Δήμου στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου.
Συμμετοχή του Δήμου στη Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση που διοργανώνει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου.
Έγκριση πίστωσης για την 21η εθελοντική  αιμοδοσία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος.
Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης
Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
Διαγραφή βεβαιωμένων δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δημοτικών φόρων και ΤΑΠ
Συνδρομές  σε εφημερίδες –περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Λύση σύμβασης και επανεκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) στη Τ.Κ. Άσσου.
Διάθεση πιστώσεων
Έγκριση μετακινήσεων και οδοιπορικών  Δημάρχου.