Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 27η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση,για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:..

1.Λήψη Απόφασης περί χωροθέτησης υδατοδρομίου Καλαμακίου &υποβολής αιτήματος στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Ν.Κορινθίας για έκδοση σύμφωνης γνώμης παραχώρησης του χώρου.
2.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2017, τουν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.
3.Έγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2015, του ν.π.δ.δ.“Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ.Θεοδώρων”.
4.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ι. Λέκκα 1 στοΛουτράκι, κατόπιν αιτήματος.
5.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ελ. Βενιζέλουστο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.
6.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου -Περαχώρας.

7.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανέγερση ΝέουΛυκείου Λουτρακίου” (αρ. μελ 1/2013).
8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, ετών 2001 – 2005, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.
9.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών νεκροταφείου, έτους 2017, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.
10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων εσόδων.
11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων του Κ.Ο.Κ., έτους 2001.
12.Εξέταση αιτήματος ΣΠΑΝΟΥ Μαρίας για επιστροφή ποσού από Τ.Α.Π. στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
13.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Δεκεμβρίου 2017). Διάθεση πίστωσης.

Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης