Οικογενειάρχες με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα μέχρι 26.250 ευρώ,….
νοικοκυριά εγγάμων με 2 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ, τρίτεκνες οικογένειες με ετήσια εισοδήματα έως 13.500 ευρώ και τετράτεκνοι με εισοδήματα έως 25.000 ευρώ θα είναι, κατά κύριο λόγο, οι πλέον κερδισμένοι από τα νέα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων τέκνων που θα ισχύσουν από το 2018.

Στον αντίποδα, ζημιωμένοι από το νέο καθεστώς χορήγησης των επιδομάτων τέκνων, θα είναι οι οικογενειάρχες με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 26.250 ευρώ, οι οικογενειάρχες με 2 παιδιά και εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, οι τρίτεκνοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 13.500 ευρώ και οι πολύτεκνοι με 4 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 25.000 ευρώ.

Το money-money.gr αποκαλύπτει τους αναλυτικούς πίνακες με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης και τα νέα ποσά των των οικογενειακών επιδομάτων:

ΕΤΗΣΙΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ
ΣήμεραΑπό 1-1-2018ΣήμεραΑπό 1-1-2018
2000407080140
5000407080140
6000407080140
8000407080140
9000407080140
10000277080140
11000274753140
12000274753140
1400027475394
1500027475394
1700027475394
180002723,55394
200001323,55394
220001323,52747
230001323,52747
240001323,52747
260001323,52747
270001302747
29000002747
30000002747
320000000
330000000
350000000
400000000
ΕΤΗΣΙΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑΚΑΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ
ΣήμεραΑπό 1-1-2018ΣήμεραΑπό 1-1-2018
2000245280327420
5000245280327420
6000245280327420
8000245280327420
9000245280327420
10000245280327420
11000245280327420
12000205280327420
13500205280273420
14000205187,6273420
15000205187,6273420
17000205187,6273281,4
18000205187,6273281,4
20000205187,6273281,4
22000205187,6273281,4
22500165187,6273281,4
2300016593,8273281,4
2400016593,8273281,4
2500016593,8220281,4
2600016593,8220140
2700016593,8220140
2900016593,8220140
3000016593,8220140
3200016593,8220140
3300016593,8220140
3375012593,8220140
3500012502200
4000012501670