Ομαλά διεξήχθη η εκλογική διαδικασία σήμετα στο Επιμελητήριο Κορινθίας. ..

Περίπου 2000 άτομα ψήφισαν