Σε σύνολο 308 ψηφισάντων ελαβαν
33,4 Λουζιώτης
18.    Σπηλιωτακάρας
22.    Πιτσάκης
25,32 Μουρίκης
20,1.  Ραψωματιώτης