Σε σύνολο 1224 ψηφισάντων (62,2)…
Ελαβαν
Λουζιώτης 26,7
Μουρίκης 21,4
Πιτσάκης 19,4
Ραψωματιώτης 16,1
Σπηλιωτακάρας 15,7