Οι σταυροί για τους πρώτους από κάθε τμήμα για το συνδυασμό του Σωτήρη Μουρίκη….

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 72
ΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34
ΠΕΤΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 29
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36
ΙΩΑΚΕΙΜΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6
ΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46
ΚΑΪΛΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 46
ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25

Τα αποτελέσματα δεν είναι επίσημα και σας τα μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη