Τη φάση της αξιολόγησης ακολουθεί πλέον το σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, προκειμένου να προκύψει το τελικό σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή…

Όπως επισημαίνεται στον σχολιασμό από την πλευρά των ανθρώπων της αγοράς, παρ’ όλο που το προς ψήφιση και διαβούλευση σχέδιο νόμου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση, υπάρχουν ενστάσεις αναφορικά με την προοπτική δημιουργίας αγοράς καζίνο δύο και τριών ταχυτήτων, το δυσανάλογο πλαίσιο σχετικά με τη χωροθέτηση των νέων καζίνο, την αδειοδότηση και τα εποχικά καζίνο. Μάλιστα, η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών στον εκτενή σχολιασμό της τονίζει πως απαιτείται περαιτέρω διαβούλευση για το θέμα των καζίνο. 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους στη συγκεκριμένη αγορά, φαίνεται να δημιουργείται ένα διαφορετικό ανισομερές καθεστώς μεταξύ των παλαιών επιχειρήσεων καζίνο και όσων θα αδειοδοτηθούν. Τονίζουν πως οι επιβαρύνσεις στους μεν είναι τέσσερις φορές υψηλότερες από αυτές που ισχύουν στους νέους και η θετική διάκριση υπέρ των νέων αδειούχων καζίνο φαίνεται να έχει προβλήματα συμβατότητας με το κοινοτικό δίκαιο (αρχή της ίσης μεταχείρισης, κρατικές ενισχύσεις κ.λπ.).

Το Καζίνο Ρόδου στον σχολιασμό του επισημαίνει πως στο σχέδιο νόμου δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν το γεγονός ότι τόσο η ελληνική όσο και η ξένη αγορά πελατών θα επιμεριστεί σε πολύ περισσότερες άδειες. Μάλιστα, ορισμένες θα ευνοηθούν υπέρμετρα και από τη μεταφορά του τόπου δραστηριοποίησής τους. Η πελατειακή αυτή διασπορά σε περισσότερες ελληνικές άδειες σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση αδειών στην Κύπρο (προβλέπεται η δημιουργία μέσα στην επόμενη διετία του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού καζίνο με τέσσερις δορυφορικές επιχειρήσεις μέσα στην ελληνοκυπριακή επικράτεια και με συντελεστή συμμετοχής του κυπριακού δημοσίου στα έσοδα σε ποσοστό 15%) θα κινηθούν ευθέως ανταγωνιστικά του Καζίνο Ρόδου. Επίσης το Καζίνο Ρόδου θεωρεί ως παράληψη ότι δεν επιλαμβάνεται ο νέος νόμος την πρόβλεψη χορήγησης αδειών On Line Καζίνο στις επιχειρήσεις ΕΚΑΖ.

Σχετικά με τα εποχικά καζίνο ο σχολιασμός επισημαίνει πως θα είναι καλό στις τουριστικές περιοχές της χώρας να μπορέσουν να λειτουργήσουν ΕΚΑΖ έστω και 6 μήνες τον χρόνο. Καλό θα είναι για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας να υπάρχουν προϋποθέσεις απασχόλησης ντόπιου πληθυσμού, να λειτουργούν κατά την τουριστική σεζόν και τον χειμώνα να κλείνουν. Στο πλαίσιο αυτό έντονες ήταν οι αντιδράσεις του Δήμου Μυκόνου, για το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η άποψή του και δεν υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη για το νησί.

 Έντονες επίσης είναι οι αντιδράσεις για τον Καζίνο Ξάνθης, για τη μεταφορά του οποίου εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ. Αναφορικά με τη χωροθέτηση σχολιάζεται πως προβλέπεται από τον νόμο 2206/1994 όπως τροποποιημένος ισχύει. Δεν είναι δυνατόν να παραπέμπει ο παρών νόμος σε μελλοντικό νόμο. 

Οι εργαζόμενοι   

Παράλληλα η Ομοσπονδία συλλόγων εργαζομένων τυχερών παιχνιδιών τονίζει ότι απαιτείται η χάραξη στρατηγικής ισόρροπης λειτουργίας και ανάπτυξης τυχερών παιχνιδιών με έμφαση στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, στη διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας στη Βιομηχανία Τυχερών Παιχνιδιών και τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων, ποιοτικών και πιστοποιημένων, στην κατάρτιση κανόνων υγειούς ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, θέτοντας κανόνες και περιορισμούς με βάση τη διαθεσιμότητα και την ευκολία της πρόσβασης, στην καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, στην άμεση αντιμετώπιση των αθέμιτων και μη ανταγωνίσιμων πρακτικών των διασυνοριακών καζίνο, στην ενιαία φορολογική αντιμετώπιση όλων των επίγειων και επιγραμμικών εταιρειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, με βάση την κατηγοριοποίησή τους σε επιχειρήσεις αμιγώς ηλεκτρονικού στοιχηματισμού, σε επιχειρήσεις που ενισχύουν το παραγόμενο τουριστικό προϊόν και σε επιχειρήσεις έντασης εργασίας και μη, στην Κατάρτιση Νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων για όλες τις επίγειες και επιγραμμικές εταιρείες της Ελληνικής Βιομηχανίας Τυχερών Παιγνίων, στην ανάπτυξη και διασύνδεση του κλάδου με το διαρκώς αυξανόμενο τουριστικό προϊόν, μέσω της χορήγησης νέων αδειών λειτουργίας καζίνο σε περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος.

Για το εισιτήριο εισόδου θέση της Ομοσπονδίας είναι η πλήρης κατάργηση της υποχρέωσης για επιβολή εισιτηρίου εισόδου, όπως ακριβώς προβλέπεται στη σχετική εισήγηση της ΕΕΕΠ του έτους 2014 προς τον κ. υπουργό Οικονομικών.

 Στο θέμα του Gaming Tax Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών Καζίνο προτείνεται να μειώνεται σε ποσοστό 15% επί των μικτών κερδών παιγνίων. Ενιαίο Gaming Tax για όλους τους παρόχους Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών Τυχερών Παιχνιδιών το οποίο να μειώνεται σε ποσοστό 25% επί των μικτών κερδών παιγνίων.

Για επιχειρήσεις καζίνο που το 45% και πλέον του πελατολογίου είναι επισκέπτες από χώρες του εξωτερικού προτείνεται τα παραπάνω ποσοστά να μειώνονται κατά 1,5% αντίστοιχα για τα επιτραπέζια και ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια.

Το ποσοστό αυτό θα πιστοποιείται από την ΕΕΕΠ, η οποία θα ελέγχει τα προσκομιζόμενα από τις επιχειρήσεις στοιχεία εισόδων. Το μέτρο αυτό προτείνεται ώστε οι επιχειρήσεις καζίνο να στρέψουν το επιχειρηματικό τους ενδιαφέρον στην προσέλκυση πελατολογίου από το εξωτερικό.

Επίσης κατατέθηκαν προτάσεις για την απώλεια άδειας καζίνο, την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων ως μέτρο διάσωσης επιχειρήσεων υπό χρεοκοπία, με παράδειγμα το Καζίνο Ρίου, καθώς και τον τρόπο πιστοποίησης των εργαζομένων καζίνο.