Σε κλειστή συνάντηση εργασίας του ΣΕΤΕ συμμετείχε ο Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου, κ. Σπύρος Καραβούλης, ..
η Αντιπρόεδρος του LTO και Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν.Κορινθίας κα Σοφία Φιλιππίδου και η Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Ν.Κορινθίας κα Άννα Σιαγγανά.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η ενιαία τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων φορέων του τουρισμού και οι μελλοντικές ενέργειες που θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.