Σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου στις 5 μμ θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού Λουτρακίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων

1. ΕΚΛΟΓΉ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-2017   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-2018
3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΌΤΗΤΕΣ  (ΣΥΖΉΤΗΣΗ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ)
4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΊΩΣΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
5. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η συμμετοχή σας είναι απραίτητη