Στο πολυϊατρείο μας πραγματοποιούμε τον προγεννητικό έλεγχο για papp-A και αυχενική διαφάνεια για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ …..
μόνο με 40 ευρώ. Επίσης πραγματοποιούμε τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο (NIPT) που περιορίζει την χρήση της αμνιοπαρακέντησης.

 Γενετική συμβουλή παρέχεται από τον Μαιευτήρα Γυναικολόγο του κέντρου μας Δρ Θεόδωρο Ξ. Βασιλειάδη με ραντεβού