Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων….
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2018.

Κοινοποίηση        
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                        ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και
ώρα 10:00π.μ. σε τακτική
συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης:
1.     Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού
έτους 2017.
Κοινοποίηση                                                                    
Ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Δήμου
                                                                              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

                                                                        ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ