Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)..
την 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2018.

Κοινοποίηση        
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

                                                                        ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         

————————————————————————————————————————–

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017.
Κοινοποίηση          
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
                                                                        ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ