Απαράδεκτος οδηγός διέσχισε τον πεζόδρομο της παραλίας
με επικινδυνότητα να χτυπήσει κάποιον πεζό για να πάει και να σταματήσει εκεί όπου ήθελε να πιει τον καφέ του.