Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 12η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί  των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων. 

2.Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση διατομών μελέτης σε τμήμα του Σχεδίου Πόλεως Ισθμίων.

 3.Εισήγηση στο Δ.Σ. για μετατόπιση πίλαρ δημοτικού φωτισμού στην εντός σχεδίου πόλης περιοχή της Ισθμίας (Ο.Τ. 33), κατόπιν αιτήματος. 

 4.Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2017. . 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.Συμβούλια Δημοτικών & Τοπικών    Κοινοτήτων.
 2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου   

 Μαρία ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ    Αντιδήμαρχος