Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ο κ. Λογοθέτης αναφερόμενος σε προηγούμενη ψηφοφορία του δημοτικού συμβουλίου, (σχετικά με την υπαγωγή του Καζίνο στο άρθρο του πτωχευτικού κώδικα 106β)είπε
“Ψηφίζοντας την υπαγωγή του Καζίνο στο 106β ψηφίσατε ΑΕ.
Μην απορείτε αν δεν έχετε ψηφίσει την ΑΕ, το έχετε κάνει ήδη και το πιο σημαντικό είναι, πως δεν καταλάβατε ότι το κάνατε, γιατί δεν γνωρίζατε τους όρους”

για να λάβει “πληρωμένη απάντηση” από τον κ. Παύλου

“Επειδή είμαστε μειωμένης αντίληψης…εξηγήστε μας ..”

Αναφέρουμε πως στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ο κ. Λογοθέτης συγκαταβατικά έγνεφε στον κ. Ρεμαντά και συμφωνούσε πως η ΑΕ πρέπει να γίνει ..

Αβυσσος η ψυχή …