ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Ψήστης και τυλιχτής για κουζίνα, σερβιτόροι σερβιτόρες, και βοηθός σερβιτόρουΠεριγραφή καθηκόντων: οι κατάλληλοι θα είναι υπεύθυνοι στη βάρδιά τους για την ανατροφοδότηση του καταστήματος με αναλώσιμα υλικά και προϊόντα, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του καταστήματος, την εξυπηρέτηση των πελατών, τον έλεγχο της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας και γενικότερα την εξυπηρέτηση των αναγκών, με στόχο την άρτια λειτουργία του καταστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6932085600