Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα στην Ουάσινγκτον η προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου με συναντήσεις b2b με τουριστικούς πράκτορες
της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στους οποίους προσφέρθηκαν και γνώρισαν την πελοποννησιακή κουζίνα.