Τιμητική διάκριση του Γυμνασίου Λουτρακίου από το ΙΚΥ και το Erasmus+ στα πλαίσια της δράσης Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών.

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και την παραγωγή διδακτικού υλικού για την ενσωμάτωση της μεθοδολογίας CLIL στο μάθημα των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας και εφαρμόζεται στο Γυμνάσιο Λουτρακίου από την καθηγήτρια Αγγλικών του Σχολείου, Κωνσταντίνα Ζαβαλάρη, από τον Ιανουάριο 2013 ως πρόγραμμα έρευνας δράσης.