Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, την 29η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, σε συνεδρίαση, για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων, για τα παρακάτω θέματα :

        1. Λήψη  απόφασης: ΄΄ Περί     συντήρησης    δασικής    οδοποιίας,    ενόψει                                             
                                               καλοκαιρινής περιόδου ΄΄.

2. Λήψη  απόφασης: ΄΄ Περί τακτικής συγκοινωνίας Λουτρακίου – Μαυρολίμνης και
                                        αντίστροφα,  κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, για την καλύτερη
                                        επισκεψιμότητα  στην  περιοχή ΄΄.

        3. Λήψη απόφασης:  ΄΄Περί τοποθέτησης μονάδας αφαλάτωσης για την επεξεργασία του
                                               νερού της  γεώτρησης ΄΄ ΜΠΑΚΑ΄΄ στον οικισμό Σχίνου, της Τ.Κ.
                                               Πισίων  ΄΄.

                                                                                                 ΠΙΣΙΑ  22.05.2018
                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΚΙΚΑΣ