Εντυπωσίασαν με τα πειράματα τους οι μαθητές του Αριστοτελείου.
Τα πειράματα αυτά είναι απλά και κατανοητά από τον απλό κόσμο.

Οι φυσικές επιστήμες συμβάλουν στην μόρφωση των μαθητών και τους βοηθούν να σκέφτονται.

<

ekorinthos.gr