Εγκρίθηκε η  4η τροποποίηση του ενταγμένου έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κορινθίας,
αυξάνοντας τον προϋπολογισμό και την πίστωση στο έργο συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου περιοχής Ισθμού κατά 434.000.000 ευρώ διαμορφώνοντας το ποσό συνολικά στις 940.000.000 ευρώ.

Η Κορινθία συνεχίζει με ταχύτατους ρυθμούς την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού και των στοχευμένων έργων και δράσεων με καθημερινή προσπάθεια υλοποίησης των έργων, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των περιοχών μας και την βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, αναφέρεται από την  Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας