Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 10:00π.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής του Φορέα μας κατά της εταιρείας με την επωνυμία “Ελληνικαί Επενδύσεις Τουριστικών Συγκροτημάτων” με ημερομηνία εκδίκασης στις 6/6/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ