Λειτουργεί και πάλι η ηλεκτρονική πινακίδα στη Λεωφόρο Αθηνών ..

Η πινακίδα είναι προειδοποιητική για τους οδηγούς (αν είναι κλειστή ή ανοιχτή η βυθιζόμενη γέφυρα)