Η εταιρεία ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. αναζητά συνεργάτη για τις θέσεις:

Υπάλληλος Αθλητικού Τμήματος (κωδ. Θέσης 1814)

Προφίλ Θέσης Εργασίας: Θέση πλήρους απασχόλησης / Πενθήμερη εργασία με βάρδιες / ευέλικτο ωράριο

Βασικές Αρμοδιότητες:

– Γραμματειακή υποστήριξη Τμήματος
– Συμμετοχή στην οργάνωση κ υλοποίηση των αθλητικών δράσεων του τμήματος, Συμμετοχή στην προετοιμασία απολογισμού δράσεων
– Ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης των πωλήσεων των διοργανώσεων και αθλητικών προετοιμασιών, Καταχώρηση προσφορών, Παρακολούθηση της ροής πληρωμών και προκαταβολών κλπ

Απαραίτητα Προσόντα:

– Εκπαίδευση στον τομέα Διοίκησης επιχειρήσεων ή/και αθλητικών οργανισμών (ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ ή αντίστοιχη σχολή)
– Προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο ετών σε θέση εργασίας με αντίστοιχες αρμοδιότητες σε τουριστικές επιχειρήσεις ή/και αθλητικούς οργανισμούς
– Εμπειρία ή εθελοντική ενασχόληση σε υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων
– Άριστη γνώση και χρήσητης Αγγλικής γλώσσας, MS Office και Internet
– Προσωπικές Ικανότητες
– Επαγγελματική ευσυνειδησία, συνέπεια, εργατικότητα, οργανωτικές δεξιότητες
– Ακεραιότητα, αξιοπιστία, εμπιστευτικότητα, ευγένεια, αυτοέλεγχος
– Πρωτοτυπία ιδεών, δημιουργικότητα
– Αυτό-παρακίνηση, προσπάθεια για βελτίωση και επιμονή στην επίτευξη των στόχων
– Ευχέρεια στην ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών (multitasking), επίβλεψη και καθοδήγηση
– Δραστήρια, αθλητική και ευχάριστη προσωπικότητα
– Κοινωνικές Ικανότητες
– Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
– Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, γρήγορη αντίληψη, προσαρμοστικότητα και πνεύμα ομαδικότητας
– Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, επιρροής και διαχείρισης παραπόνων

Επιθυμητά Προσόντα:

– Γνώση επί του αθλητικού προϊόντος (βασικές και περιφερειακές υπηρεσίες)
– Εκπαίδευση / εμπειρία σε Event management
– Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

Η εταιρεία παρέχει:

– Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
– Εκπαίδευση στο αντικείμενο τηςθέσης εργασίας
– Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
επαγγελματικής ανάπτυξης

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην SPORTCAMP αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (email: hr@sportcamp.gr ή στο φαξ:2744026930)) αναγράφοντας τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.

Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε πρόσφατη φωτογραφία και σύντομο cover letter. Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με το SPORTCAMP GROUP.

katounistra loutraki
20300 Loutráki, Korinthia, Greece