Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 6:30μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση,
λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 26/18 ΑΔΣ περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2. Εξέταση αιτήσεων και παραχώρηση χώρων για τη διενέργεια υπαίθριου εμπορίου στους δικαιούχους βάσει της υπ΄ αριθμ. 25/18 ΑΔΣ.

Κοινοποίηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ