Στις φωτιές αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ-Π, κ. Θυμής. Είναι οξύμωρο να λέμε ότι είμαστε τυχεροί. Πρέπει να ληφθούν μέτρα.

Ο κ. Θυμής ανέφερε ότι έγινε μια προσπάθεια από τους Συλλόγους της Περαχώρας να βρεθούν εθελοντές για την πυροσπροστασία των Γερανείων.

Ευχαρίστησε τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΛ-Π ώστε να υπάρχει νερό σε όλες τις περιοχές λόγω των διακοπών που υπήρχαν εξ αιτίας της ΔΕΗ