Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, θα άρχιζε στις 6 μμ. Η ώρα ήταν 6.45 μμ δεν εμφανίσθηκε κανείς από την αντιπολίτευση, και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
αφού υπήρχε απαρτία από τη συμπολίτευση με μοναδικό παρόντα από την αντιπολίτευση τον κ. Μουζάκη..

Τελικά μετά από μία ώρα, γύρω στις 7.45 εμφανίσθηκε ο κ. Κοφινάς και λίγο αργότερα ο κ. Βαρελάς…

Λουτράκι:Ξεκίνησε το δημ.συμβούλιο χωρίς την αντιπολίτευση.Δείτε φώτο