Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την Χορήγηση σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή εγγράφου δεσμεύσεων εκθεσιακών δραστηριοτήτων «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018»..

στο δημοτικό συμβούλιο  υπήρξε κόντρα υψηλών τόνων ανάμεσα στο Βασίλη Νανόπουλο και Προέδρου Επιμελητηρίου Κορινθίας Παναγιώτη Πιτσάκη.