Σε βάπτιση ζήτησαν 70 ευρώ για να ανάψουν το air condition….
στην Εκκλησία του Αποστόλου Παύλου!

Παρακαλώ προς δημοσίευση
@costas