ΠΡΟΣ
1. Τον Δήμο ΛουτρακίουΠεραχώρας Αγίων Θεοδώρων, νομίμως εκπροσωπουμένου, με έδρα το Λουτράκι…

2. Το ΝΠΔΔ Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου, νομίμως εκπρωσοπουμένου, με έδρα το Λουτράκι
Θέμα: Ενέργειες μπαζώματος της ακτής, έμπροσθεν του ξενοδοχείου ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ, με χαλίκια προς αποφυγήν ατυχημάτων.

Είναι γνωστό σε εσάς ότι η διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας και υγείας των λουομένων στο Λουτράκι – και όχι μόνον – αποτελεί πρώτιστη υποχρέωσή σας και πρέπει να λαμβάνεται τα στοιχειώδη μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή.
Όπως σας είναι γνωστό είχα επισημάνει την αναγκαιότητα να μπαζωθεί με χαλίκια η παραλία έμπροσθεν συο Ξενοδοχείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ και κάτω από την ιαματική κρήνη, διότι τα κύματα έχουν αναγκάσει σε υποχώρησει των χαλικιών της ακτής , με αποτέλεσμα να μην μπορούν εύκολα μα κατέβουν οι λουόμενοι τα σκαλιά που οδηγούν στην παραλία και στην θάλασσα και οι ντουζιέρες έχουν υπερυψωθεί και είναι πολύ δύσκολο πλέον να ανέβεις στο επίπεδο που έχει κατασκευαστεί για τον σκοπό αυτόν , δηλαδή για να τοποθετηθούν οι ντουζιέρες.
Εκτός του ότι είναι επικίνδυνο το επίπεδο που χρησιμοποιούν οι λουόμενοι  τις ντουζιέρες, το μεγάλο πρόβλημα είναι να κατέβουν και να ανέβουν τα σκαλιά που οδηγούν από και προς την παραλία και κυρίως να ανεβονατέβουν στο υψηλό – σε σχέση με τα χαλίκια – επίπεδο που έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιούνται οι ντουζιέρες  από τους χρήστες.

Σας εφιστώ λοιπόν την προσοχή, ώστε:

1. Να λάβετε τα αναγκαία μέτρα και να μπαζώσετε με χαλίκια την παραλία στα ανωτέρω σημεία και όπου χρειάζεται μπάζωμα με χαλίκια και
2. Να ερευνήσετε τεχνικά που οφείλεται το εν λόγω φαινόμενο και να ενεργήσετε σχετικά , ώστε να μην υπάρχει οιοσδήποτε κίνδυνος για τους λουόμενους.

 ΛΟΥΤΡΑΚΙ  25-8-2018                                                      Ο ΑΙΤΩΝ

                                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΗΣ