Επιστολή των κατοίκων και παραθεριστών στα Λουτρά Ωραίας Ελένης στον Δήμαρχο Κορινθίων..