Τρία νέα προγράμματα για άνεργους πτυχιούχους, υφιστάμενους αλλά και μελλοντικούς επιχειρηματίες θα βγουν «στον αέρα» από τον ΟΑΕΔ μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου…
Οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και την στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, ενώ όπως υποστήριξε σε πρόσφατες δηλώσεις της η διοικήτρια του Οργανισμού, Μαρία Καραμεσίνη, θα πλαισιώσουν τα ήδη προκηρυγμένα προγράμματα του ΟΑΕΔ που είναι «ανοικτά» αυτή την περίοδο.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την απασχόληση 5.500 άνεργων νέων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, το δεύτερο την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας και το τρίτο τη «δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία» για ανέργους πρώην επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα των άνεργων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, αφορά άτομα ηλικίας έως 29 ετών, στους οποίους θα δίνεται η δυνατότητα να απασχοληθούν σε υπουργεία και σε εποπτευόμενους δημόσιους φορείς και μάλιστα με αποδοχές, για θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από 1.040 ως 1.140 ευρώ και για θέσεις τεχνολογικής εκπαίδευσης από 990 έως 1.090 ευρώ.

«Θέλουμε να έχουν την ευκαιρία οι άνεργοι πτυχιούχοι να τοποθετηθούν σε θέσεις που να έχουν κάποιες αμοιβές που ουσιαστικά δεν υποτιμούν τις προσπάθειες που έχουν κάνει για να αποκτήσουν προσόντα» είπε η κ. Καραμεσίνη.

«Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στη λογική της ανάσχεσης της φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Και για αυτό έχει ως αποδέκτες ανέργους, που δεν έχουν μόνο ένα απλό πτυχίο, αλλά μπορεί να έχουν μεταπτυχιακό, ή διδακτορικό τίτλο σπουδών και κλιμακώνονται οι αμοιβές τους ανάλογα με τον τίτλο σπουδών που έχουν στην κατοχή τους», πρόσθεσε.

Το άλλο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά επιχειρήσεις, που αύξησαν τις «νέες θέσεις» εργασίας, δηλαδή, αύξησαν «καθαρά» την απασχόληση, στο διάστημα από 1η Ιουνίου 2017 μέχρι 31η Μαΐου 2018, οι οποίες θα επιχορηγηθούν για να διατηρήσουν, όχι μόνο τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησαν, αλλά και το σύνολο των θέσεων εργασίας που έχουν.

Το τρίτο πρόγραμμα, τέλος, αφορά την πρωτοβουλία για τη «δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία» και απευθύνεται σε πρώην επιχειρηματίες που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους από την 1.1.2012 και μετά και οι οποίοι θέλουν να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Οι επιχορηγήσεις κυμαίνονται από 12.000 ως 36.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, με την οποία θα ξεκινήσει η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μάλιστα στο πρόγραμμα υπάρχει πρόβλεψη για παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας στους επιχειρηματίες που θέλουν να ξεκινήσουν νέα δραστηριότητα, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν παλιές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, το 25% της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, θα κατευθύνεται απευθείας στον ΕΦΚΑ.

insider.gr