Νέο πρόστιμο 1.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ για όσους …ξεχνούν τα POS -Στενεύει ο κλοιός γύρω από τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν διάφορα κόλπα για να αποφύγουν τη χρήση των POS…
Νέο πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ καθιερώνει απόφαση της ΑΑΔΕ για όσους ξεχνούν να δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό με τον οποίο είναι συνδεδεμένα τα POS ή …ξεχνούν να δηλώσουν την αλλαγή του επαγγελματικού λογαριασμού στο taxisnet.

Με την απόφαση αυτή της ΑΑΔΕ κλείνει ένα ακόμα «παραθυράκι» που χρησιμοποιείται από πολλούς επιτήδειους επαγγελματίες, για να αποφύγουν τη χρήση των πληρωμών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. Ο λόγος είναι απλός και σαφής. Για τη συναλλαγή με κάρτα, θα πρέπει να εκδοθεί και απόδειξη πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών και άρα ο επαγγελματίας να αποδώσει τον ΦΠΑ που εισπράττει από τον πελάτη, ενώ αυξάνονται και τα ακαθάριστα έσοδά του άρα και ο φόρος εισοδήματος που θα πληρώσει.

Αρκετοί είναι αυτοί που το αποφεύγουν, με διάφορες μεθόδους, όπως αποδεικνύουν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ και της ΑΑΔΕ και ειδικά κατά τη θερινή περίοδο. Το «παράθυρο» που κλείνει η ΑΑΔΕ, με την τελευταία απόφασή της, αφορά σε όσους δεν συνδέουν τις πληρωμές με POS, με τον επαγγελματικό τους λογαριασμό ή καθυστερούν να τον συνδέσουν ή αλλάζουν λογαριασμό και δεν τον δηλώσουν.

Αποδείχτηκε από τους πρόσφατους ελέγχους, ότι, πολλοί επαγγελματίες δέχονταν κανονικά πληρωμές με POS, αλλά τα «μηχανάκια» ήταν συνδεμένα μα άλλον επαγγελματικό λογαριασμό, από εκείνον που είχε δηλωθεί στο taxisnet.

Η απόφαση όπως πρώτα δημοσίευσε το dikaiologitika news (Ερχονται καμπάνες για χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν POS αλλά δεν έχουν δηλώσει Επαγγελματικό Λογαριασμό)

Με τη νέα απόφαση της ΑΑΔΕ τροποποιείται παλαιότερη απόφαση. Κατά αρχήν παραμένει το πρόστιμο ως έχει, στα 1.500 ευρώ, για όσους επαγγελματίες ενώ υποχρεούνται δεν έχουν προμηθευτεί μηχάνημα αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ωστόσο προστίθενται και νέες διατάξεις οι οποίες προβλέπουν, ότι οι επαγγελματίες που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS, υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφαση στο ΦΕΚ η οποία δημοσιεύτηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 (ΦΕΚ Β’ 3965/12-09-2018).

Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται με χρήση του Αριθμού Λογαριασμού Πληρωμών. Εφόσον υπάρχει ΙΒΑΝ, δηλώνονται υποχρεωτικά με τη μορφή αυτή και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση του.

Επίσης, δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των Λογαριασμών. Ακόμη οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών Λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι συναλλαγές διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς.

Οι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να διαγράφουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης. Οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Τα νέα πρόστιμα
Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, από τους Υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο των 1.000 ευρώ.

Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. πέραν των προθεσμιών (τρίμηνο ή μήνας) επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.

 
 dikaiologitika.gr