Δύο νέα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά σε Επικοινωνία – Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες (Ελλάδα- Αυστρία) δέχονται αιτήσεις…
Τα Διεθνή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Επικοινωνίας του ECI (αναγνωριση ΔΟΑΤΑΠ) προσφέρονται στην Αθήνα με δύο υποχρεωτικές περιόδους παρακολούθησης στην Βιέννη, είναι σχεδιασμένα για εργαζόμενους, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, και καλύπτουν δύο διεπιστημονικά πεδία:
Το πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (Quality Journalism and New Technologies, Master of Arts) εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους που αριστοποιούν το λειτούργημα της Επικοινωνίας / Δημοσιογραφίας με έμφαση στις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. (www.qjnt.gr). Μεταξύ άλλων ενοτήτων, περιλαμβάνονται:

1.Investigative journalism in the Digital Environment
2.Social Media Marketing
3.Crowdsourcing – Citizen journalism
4.Digital storytelling and transmedia productions
5.A-V-Production
6.Web documentary
7.Media management
8.Mobile Journalism
9.Web Design

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» (CMCS – Μaster of Arts in Content Marketing and Communication Strategy) δίνει έμφαση στις τεχνολογίες παραγωγής περιεχομένου και την Διαχείριση Ψηφιακών –ή ψηφιοποιημένων- ΜΜΕ (www.cmcs.edu.gr ), με εξέχοντα πεδία..
1. Communication Strategy 2. Content Creation 3. Social Media Marketing 4. A-V-Production5. Web Design
6. Analytics 4 Marketing

Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Αιτήσεις:Tα ΠΜΣ απευθύνονται σε δίγλωσσους (Ελληνικά – Αγγλικά) πτυχιούχους Ελληνικών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. και ξένων Πανεπιστημίων/ Κολλεγίων, καθώς και σε στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία από άλλους χώρους με ενδιαφέρον καριέρας, ή ακαδημαϊκό για τον χώρο της Επικοινωνίας και των Νέων Τεχνολογιών.

Η διαδικασία αιτήσεων είναι ανοιχτή.Για να συμπεριληφθείτε στους υποψηφίους πρέπει να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα (φάση 1) στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
·info@cmcs.edu.gr για το ΠΜΣ CMCS, M.A.
·info.qjnt@gmail.com για το ΠΜΣ QJNT, M.A.

Αν πληρείτε τις προϋποθέσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα προχωρήσετε στην Φάση 02 (συμπλήρωση επίσημου πακέτου υποψηφίου – Application & Letter of Intent) .Στην Τρίτη φάση οι προ-επιλεγέντες καλούνται σε συνέντευξη, ενώ στη Τέταρτη και τελευταία φάση, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αντίγραφα πρωτοτύπων καθώς και συστατικές επιστολές.

Το σύνολο των διδάκτρων είναι 9.150 ευρώ, και περιλαμβάνει την διαμονή στις περιόδους της Βιέννης). Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν (υπό όρους – κατόπιν αιτήματος) τμηματικώς.Το Ινστιτούτο διαχειρίζεται περιορισμένο αριθμό υποτροφιών, για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί πρόσθετη τεκμηρίωση ή/και ντοκουμέντα αριστείας.

Οι πρόσοδοι του ECI αξιοποιούνται αποκλειστικώς για τα ΠΜΣ, την βελτίωση των υπηρεσιών και τις εκπαιδευτικές / ερευνητικές πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου.

Το ECI είναι Συνέργεια Ευρωπαϊκών Δημοσίων Φορέων. Μεταξύ τους το κρατικό Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το ΄Ιδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση και το Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ του ΕΜΠ.
Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της νέας περιόδου διεξάγονται από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2020. Οι επιλεγέντες πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στην Αυστρία κατ’ ελάχιστον για 2 εβδομάδες, τον Ιούνιο 2019 και τον Ιούνιο 2020.

 
 dikaiologitika.gr