Αγιασμός στα Κοινωνικά Φροντιστήρια του Δήμου Κορινθίων