Δείτε την τοποθέτηση του κ. Θυμή στο δημοτικό συμβούλιο