Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  02α Οκτωβρίου   2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 8:30  για την συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας πλωτών εξεδρών – προβλητών θαλάσσης  ( Αριθ. μελ. 51/2018).

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας  – εγκατάστασης  αντλίας θερμότητας σε δημοτικό κτίριο   ( Αριθ. μελ. 56/2018).

3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας  οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας   ( Αριθ. μελ. 50/2018).

4.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στο Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων  ( Αριθ. μελ. 31/2018).

5.Έγκριση ή μη του 4ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας  υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.)  για την συντήρηση του δημοτικού  ηλεκτροφωτισμού στη  Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Αρίθ. μελ. 28/2018)΄΄.

6.Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αρίθ. 252/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την έκδοση ή μη πρωτοκόλλου κατεδάφισης ακινήτου στο Δήμο μας .

8.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού . Ορισμός υπολόγου.

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ              Ο  Πρόεδρος
Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &                      Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος     
                   Τοπικής Κοινότητας                              Δήμαρχος