Η Οργανωτική Επιτροπή (Συντονιστική και Τεχνική Επιτροπή) του ”ΑΘΛΟΣ+ΕΝΕΡΓΕΙΑ” παρακολούθησε τις τελευταίες εξελίξεις στις καιρικές συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη
τις ανακοινώσεις των μετεωρολόγων , αποφασίστηκε για την ασφάλεια της διοργάνωσης , την
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΣ + ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018