Όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία ο Ξηριάς ο οποίος διασχίζει την πόλη της Κορίνθου έχει φουσκώσει και έχει κατεβάσει πολύ νερό,
μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόβλημα.