Με τη βοήθεια του στρατού και ειδικών οχημάτων του γίνεται τεράστια  προσπάθεια
να ανοίξουν οι δρόμοι στις περιοχές του Νομού Κορινθίας που παρέλυσαν από τον κυκλώνα Ζορμπά.