Αυτοκίνητο παρασύρεται από τα ορμητικά νερά στο Κιάτο.

Ο χείμαρος έχει πνίξει στην κυριολεξία το Κιάτο και έχει προκαλέσει πάρα πολλές καταστροφές.