Προσβάσιμη η επαρχιακή οδός Λουτρακίου – Σχοίνου . Αντίθετα στην επ. οδό Σχοίνου –
Αλεποχωρίου  η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί