Αν βρεθήκατε σήμερα στην παραλία του Λουτρακίου θα παρατηρήσατε βαεβαίως πως η θάλασσα άλλαξε χρώμα λόγω της λάσπης που χυνόταν από τα ρέμματα..

Παρατηρήσατε και κάποιες μαύρες κηλίδες, που δεν είναι τίποτα άλλο από λάδι !
Ναι καλά διαβάσατε. Τα λιοτρίβια που εδρεύουν σε άλλους δήμους πέταξαν προφανώς τα άχρηστα υπολείμματά τους στα ρέμματα και με τη βροχή παρασύρθηκαν και αυτά στη θάλασσα!
Αυτοί είμαστε ….